«نازنین زاغری» با قرار تامین آزاد است

نازنین زاغری

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: نازنین زاغری با قرار تامین آزاد است.

آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه انگلیس مدعی شده رفتار‌های ایران با نازنین زاغری مصداق شکنجه است پاسخ شما به این ادعا چیست؟ افزود: وقتی محکوم امنیتی در بیرون از زندان تحت مراقبت الکترونیکی در خانه خودش نگهداری می‌شود این ادعا‌های واهی چه محلی از جایگاه‌های حقوقی و قانونی می‌تواند داشته باشد؟ این فرد اکنون با قرار تامین آزاد است.

اقای اسماعیلی ادامه داد: نازنین زاغری پرونده محکومیت قبلی اش در حال پایان است، اما پرونده مفتوح دیگری دارد که منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر در این خصوص هستیم.

وی افزود: نازنین زاغری در همین دوران کرونا با نظارت الکترونیکی خارج از زندان دوران محکومیت خود را سپری کرد و بازداشت نیست.

اسماعیلی گفت: محدودیتی برای این فرد مقرر نشده است و ارتباطات خودش را در داخل و خارج کشور دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ با سوال دیگری درباره تبادل زندانیان بین ایران وآمریکا گفت: در این خصوص هیچ موضوعی به قوه قضاییه منعکس نشده است و تصمیم گیرنده برای کسانی که در ایران پرونده اتهامی و محکومیت دارند، قوه قضاییه است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قبل از تصمیم نهایی قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بایستی درخواست تبادل زندانیان را کارشناسی و اظهار نظر کند.