موسسه رسانه های تصویری تعطیل شد

موسسه رسانه های تصویری کاملا تعطیل شد و تشریفات انحلال و یا ادغام این موسسه در روزهای پایانی است.

 

موسسه رسانه های تصویری بعد از 26 سال فعالیت کاملا تعطیل شد.

 

سعید رجبی فروتن طی یادداشتی با اعلام این مطلب نوشت: هفته گذشته با تودیع آقای مهدی یزدانی از سازمان سینمایی عمر مدیریتی آخرین مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری به پایان رسید و تشریفات انحلال و یا ادغام این موسسه به مراحل پایانی نزدیک شد.

 

به گزارش ایلنا،موسسه رسانه های تصویری که طیفی وسیعی از فعالیت ها را به اقتضای نیاز دوران و کمی هم زیاده خواهی های مدیران وقتش بر عهده گرفته بود و بدش نمی آمد همزمان در نقش تهیه کننده فیلم، مجری جشنواره، تامین و توزیع ویدیو، مبارزه با تکثیر و عرضه فیلم غیرمجاز و فروشگاه داری ظاهر شود، سرانجام تعطیل شد و بخشی از وظایف آن به دیگر موسسات سازمان و دوایر ستادی آن منتقل شد و بدین گونه بدرود با آخرین مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری رقم خورد.