مهرعلیزاده از ادامه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد

مهرعلیزاده از ادامه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد

محسن مهرعلیزاده، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از حضور در رقابت‌های ریاست جمهوری انصراف داد.

به گزارش ایلنا، مهرعلیزاده نامه انصراف خود از ادامه رقابت‌های ریاست جمهوری را تقدیم وزارت کشور کرده است.