مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی شد

مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی شد

مهدی افضلی؛ مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و علی اکبر صفی پور؛ مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری طی احکامی‌از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌منصوب شدند و احکام این مدیران در جلسه شورای مدیران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌اعطا شد و معارفه شدند

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌در این جلسه با تبریک سال تحصیلی و گرامیدشت هفته دفاع مقدس گفت: حضور علی اکبر صفی پور با سوابق و تجربه هایی که در بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌آذربایجان شرقی و همچنین سوابق آموزشی که دارد می‌تواند نوید روزهای پویاتری را برای آموزش هنر داشته باشد و امیدواریم رونق مضاعف دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌‌‌های فرهنگی و هنری در دو سال اخیر، تقویت شود. مهدی افضلی نیز که در این سال‌ها در موسسه توسعه هنرهای معاصر برای توسعه و ایجاد فرصت هایی برای هنر تلاش کرده اند و امیدواریم در بنیاد فرهنگی و هنری رودکی نیز برای رونق و پویایی بیشتر هنر تلاش کنند. همچنین از مرتضی نیک نژاد که در سه ماه اخیر، سرپرستی دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری را برعهده داشتند و امور را با آرامش و موفقیت پیش بردند، قدردانی می‌کنم.

علی اکبر صفی پور در این جلسه گفت: خوشبختانه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی امروز، با سه سال گذشته که وارد بنیاد شدم متفاوت است و مساله بدهی بنیاد حل شده است. بنابراین فرصت بیشتری برای برنامه ریزی و تقویت تعامل‌‌‌های بیرونی و ارتقای کیفی برنامه‌ها فراهم است.

بنیاد رودکی از ظرفیت‌‌‌های جدی فرهنگ و هنر است و هرچه پویاتر باشد، فرهنگ هنر در کشور تقویت خواهد شد.

از اینکه فرصتی فراهم شد و وزیر محترم و معاون محترم هنری اعتماد کردند تاد رحوزه آموزش که مورد علاقه ام است، فعالیت کنم، خرسندم و امیدوارم بتوانم برنامه‌ها و امور را به نحو بهتر در حوزه آموزش پیش برم.

مهدی افضلی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در این جلسه گفتک بنیاد فرهنگی هنری رودکی از مهمترین مراکز فرهنگ و هنر است که در این سال‌ها براساس اساسنامه و با جدیت فعالیت کرده است و امیدواریم با تعامل بیشتر، فرصت‌‌‌های مناسب تری برای هنر فراهم شود و با همفکری و تعامل، حوزه‌‌‌های تخصصی هنری، مسیر برای ارتقای کیفی فعالیت‌‌‌های هنری فراهم شود.

از خدمات آقای صفی پور در این مدت که با جدیت تلاش کرد، تشکر می‌کنم و سعی می‌کنم با استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانونی و اساسنامه بنیاد و مجموعه بنیاد و نیروی انسانی آن به عنوان سرمایه ای مهم، فرصت و امکان بیشتری برای توسعه کمی‌و کیفی فعالیت‌‌‌های هنری فراهم شود.