مسابقات فوتوماکروگرافی ۲۰۲۰

مسابقات فوتوماکروگرافی مسابقات فوتوماکروگرافی

فراخوان مسابقه جهانی کوچک نیکون برای اولین بار در سال 1975 به عنوان ابزاری برای شناخت و تحسین تلاش های کسانی که درگیر عکاسی از طریق میکروسکوپ نوری بودند ، آغاز شد. از آن زمان ، دنیای کوچک به عنوان ویترین پیشرو برای طیف ریزبین ها از گسترده ترین رشته های علمی شناخته شده است و شما برجسته ترین رقابت عکاسی در جهان برای تصاویر گرفته شده از طریق میکروسکوپ را مشاهده می کنید.