متهم ۳ میلیاردی هنگام ورود به کشور دستگیر شد

متهم ۳ میلیاردی هنگام ورود به کشور دستگیر شد

سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفت: در پی اعلام اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب، فردی به اتهام جعل سند و خیانت در امانت به مبلغ ۳ میلیارد ریال مبنی بر شکایت یکی از شهروندان، موضوع تعقیب وی در دستور کار مأموران پلیس بین‌الملل ناجا قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه، مشخص شد وی پس از ارتکاب جرم به یکی از کشورهای منطقه متواری شده است از این رو اعلان قرمز و تعقیب وی در سطح بین‌الملل پس از هماهنگی با سازمان اینترپل صادر شد.

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا با اشاره به تلاش مأموران اینترپل تهران در ردیابی این متهم و همچنین همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه افزود: متهم هنگام ورود در یکی از مرزهای کشور بازداشت شد.

به گزارش مهر،سردار شیرزاد اظهار کرد: متهم برای رسیدگی به پرونده به مرجع قضایی مربوطه تحویل شد.