متقاضیان اینترنت رایگان انتخابات به کجا مراجعه کنند؟

اینترنت رایگان انتخابات

سامانه ثبت نام هدیه‌های مناسبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد.

به گزارش دانشجو، لازم به ذکر است زمان بندی ثبت نام به شرح زیر می‌باشد:

متقاضیان اینترنت رایگان انتخابات به کجا مراجعه کنند؟