مبارزه با آتش‌سوزی استرالیا با آتش!

مبارزه با آتش‌سوزی استرالیا با آتش استرالیا, آتش‌سوزی

محققان دانشگاه “استنفورد” در حالی که وقوع آتش سوزی‌های گسترده و ویرانگر گریبان استرالیا را گرفته است، در حال آزمایش راه حل‌های جدیدی از جمله مقابله با آتش توسط آتش دیگر هستند.

گروهی از محققان دانشگاه”استنفورد” در مقاله‌ای که در مجله Nature Sustainability منتشر شده است، توضیح دادند که راه انداختن آتش سوزی‌های کنترل شده یا اصطلاحا “تجویزی”(prescribed) با کاهش پوشش گیاهی، آتش را قادر به بالا رفتن از درخت و کاهش خطر آتش سوزی گسترده می‌کند.

کالیفرنیا در ۲۰ درصد از مساحت خود نیاز به آتش تجویزی دارد. این آتش سوزی‌ها به ندرت به فراتر از مرزهای تعیین شده پخش می‌شوند و همان مزایای زیست محیطی از جمله کاهش بیماری و حشرات موجود در جنگل را دارند که آتش سوزی‌هایی که به طور طبیعی، اتفاق می‌افتند به همراه دارند.

محققان تخمین می‌زنند که در کالیفرنیا نیاز به سوزاندن یا کاهش پوشش گیاهی برای کاهش آتش سوزی‌های گسترده در وسعت حدود ۲۰ میلیون هکتار وجود دارد که تقریباً معادل ۲۰ درصد از مساحت این ایالت را تشکیل می‌دهد.

محققان در یک بیانیه مطبوعاتی با اعلام نتایج کار خود گفتند: طی سال‌ها برنامه‌ها برای آتش‌های تجویزی افزایش یافته است، اما نیمی از زمین‌هایی که قرار بود سوزانده شوند به دلیل نگرانی در مورد دود حاصل و آلوده کردن هوا انجام نشدند.

“کریس فیلد” مدیر مؤسسه محیط زیست استنفورد می‌گوید: آتش‌های تجویزی مؤثر و ایمن هستند. کالیفرنیا باید موانع استفاده آنها را برطرف کند تا ما از آتش سوزی‌های ویرانگر بیشتر جلوگیری کنیم.

به گزارش ایسنا ،محققان می‌گویند در سطح دولت باید اقدامات بیشتری در این حوزه انجام شود. در حالی که ایالت کالیفرنیا در حال برداشتن موانع و افزایش سرعت برای مقابله با آتش سوزی‌های گسترده در آینده است، محققان معتقدند که باید اقدامات بیشتری انجام شود و خواستار تأمین بودجه مداوم برای جلوگیری از این آتش سوزی‌ها و افزایش نیروهای آتش تجویزی شدند.

“کاتارین ماک” استادیار دانشگاه میامی که مدیر موسسه ارزیابی محیط زیست استنفورد است، گفت: هرچه تأثیرات فاجعه بار در شرایط اقلیمی تشدید می‌شود، جوامع به طور فزاینده برای حفظ امنیت مردم نیاز به نوآوری دارند. در حالی که بخش اعظم این نوآوری از نظر مفهومی ساده است؛ اینکه اطمینان حاصل شود که می‌توانید مجموعه کامل واکنش‌ها، آتش‌های تجویزی و فراتر از آن را به موقع و درست انجام دهید.