مادر قشمی‌فرزند سوم خود را در آمبولانس به دنیا آورد

مادر قشمی فرزند سوم خود را در آمبولانس به دنیا آورد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: یک مادر 23 ساله قشمی‌با سن بارداری 40 هفته فرزند سوم خود را در آمبولانس به دنیا آورد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، حسین قاسمی‌افزود: در پی تماس مامای درمانگاه سوزای قشم و درخواست آمبولانس برای اعزام یک مادر باردار سوزایی با سن بارداری ۴۰ هفته که دچار دردهای ناشی از زایمان شده بود، بالافاصله پرسنل شیفت آقایان محمد شیروئیه و عیسی سلامی‌تکنسین پایگاه جاده ای سوزا به درمانگاه اعزام و مادر باردار تحت مراقبت ماما درمانگاه را به بیمارستان اعزام کردند.

وی ادامه داد: در حین انتقال با پیشرفت فرآیند زایمان، نوزاد دختر با کمک ماما و تکنسین‌‌‌های اعزامی‌اورژانس به دنیا آمد.

به گفته قاسمی‌حال مادر و نوزاد هر دو خوب بوده و جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.