ماجرای ربودن نوزاد یک روزه در بیمارستان از زبان سارق زن!

ماجرای ربودن نوزاد یک روزه در بیمارستان از زبان سارق زن!

خرداد سال جاری حدود ساعت ۲۱ همزمان با خلوتی بیمارستان، خانمی‌با مانتو و مقنعه مشکی از درب اصلی وارد بیمارستان می‌شود و اقدام به ربودن نوزاد یک روزه می‌کند.