قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش روبه‌رو بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ صدم درصد کاهش به ۷۳ دلار و ۱۲ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۷۶ صدم درصد کاهش به ۷۵ دلار و ۴۷ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۵ صدم درصد کاهش به ۵۸ دلار و ۷۶ سنت رسید.

قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی