قیمت روز خودروهای دست دوم زیر ۲۰۰ میلیون بازار

قیمت روز خودروهای دست دوم زیر ۲۰۰ میلیون بازار

در جدول زیر قیمت خودروهای سال ۱۳۹۷ به بعد با کارکرد بیشتر از ۱۰ هزار کیلومتر را مشاهده می‌کنید.

قیمت روز خودروهای دست دوم زیر ۲۰۰ میلیون بازار