قول مدیر فراری برای بازگشت به روزهای خوب

جان الکان مدیر تیم فراری قول داد این تیم در مسابقات فرمول یک موفقیت‌های بیشتری را کسب کند.

در طول 999 گرندپریکسی که فراری در آن شرکت کرده، 237 عنوان پیروزی کسب کرده، 16 سازنده و 15 راننده داشته است.

اگرچه فراری در سال 2020 از حکمفرمایی خود به دور است اما الکان قول داد تا در هزارمین گرندپریکس فراری موفقیت‌های خوبی به دست آید و روزهای خوب به مارانلو ایتالیا برگردد.

مدیر فراری در این باره اظهار داشت: بدون تردید حمایت هواداران از سراسر جهان بسیار ویژه است. البته آنها الان به خاطر شرایط موجود ناامید هستند و ما هم این را می‌دانیم.

به گزارش فارس، وی افزود: وقتی وارد میدان می‌شویم نخستین چیزی که به آن فکر می‌کنیم هواداران هستند چرا که همان طور که بنیانگذار ما گفت فراری بیش از همه از مردم ساخته شده و هواداران جزئی جدایی ناپذیر از تیم هستند.