قاچاق لوازم خانگی با روش‌های مهندسی (فیلم)

قاچاق لوازم خانگی با روش‌های مهندسی لوازم خانگی, قاچاق, قاچاق لوازم خانگی

حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: قاچاق لوازم خانگی به داخل کشور با روش‌های بسیار مهندسی شده و پیچیده انجام می‌شود.