فینال تنیس مسترز رم ۲۰۲۱

فینال تنیس مسترز رم ۲۰۲۱

رافائل نادال ستاره اسپانیایی تنیس دنیا موفق شد با غلبه برابر نواک جوکوویچ صرب در این دیدار تماشایی ؛ برای دهمین بار فاتح مسابقات تنیس مسترز رُم شود.