فیلمی از لحظه باز شدن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

فیلمی از لحظه باز شدن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

جعبه سیاه هواپیمای ۷۳۷ در سازمان هواپیمایی کشوری باز شد.

باز شدن جعبه سیاه هواپیمای۷۳۷ در سازمان هواپیمایی کشوری کشورهای غربی در ۲۴ ساعت گذشته جنجال رسانه‌ای بزرگی بر سر سقوط این هواپیما به راه انداختند.اما سازمان هواپیمایی ایران رسماً اعلام کرد هیأت اوکراینی، نمایندگان بویینگ و سایر کشورهایی که اتباع شان در هواپیما فوت کرده اند می‌توانند عضو کمیته تحقیق باشند.