فاجعه‌آفرینی موج دوم کرونا در هند/ فیلم

موج دوم کرونا در هند

باتوجه به مرگ ۲۷۶۷ نفر تنها در طی شب گذشته به نظر می‌رسد که این کشور ۱.۳ میلیارد نفری در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داشته باشد.