عکس‌های برگزیده روز

عکس‌های برگزیده روز دنیا از نگاه خبرگزاری‌های بین المللی.