عرضه 43 میلیون سهام عمده غیرمدیریتی یک شرکت فرابورسی

عرضه 43 میلیون سهام عمده غیرمدیریتی یک شرکت فرابورسی

تعداد 43 میلیون و 442 هزار و 618 سهم گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، سمگا به صورت عمده غیرمدیریتی هفته آینده عرضه می‌شود.

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری با ماهیت سهامی عام و با نماد معاملاتی سمگا4 قصد دارد، شنبه هفته آینده 7 دیماه تعداد 43 میلیون و 442 هزار و 618 سهم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت سهام عمده و غیرمدیریتی از طریق بازار اول فرابورس ایران عرضه کند.

 

عرضه 43 میلیون سهام عمده غیرمدیریتی یک شرکت فرابورسی

عرضه عمده سمگا

 

قیمت پایه هر سهم معادل قیمت پایانی این سهم در روز قبل از عرضه به اضافه 5 درصد به شرط آنکه از مبلغ 7690 ریال کمتر نباشد.

 

قیمت پیش‌بینی پایه کل سهام عرضه‌شده حدود 334 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این تعداد از سهام قابل عرضه 1.44 درصد از کل 3 میلیارد سهام پایه شرکت سمگا است که در فرابورس ایران به صورت عمده و نقد یعنی با شرایط پرداخت کل بهای معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای، یعنی تا دو روز کاری خواهد بود.

 

به گزارش فارس،کارگزار خریدار باید سپرده حضور در رقابت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یعنی معادل 10 درصد کل بهای پایه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت نقد یا ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حداقل سه ماهه از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز و یا به شرکت مذکور تحویل نماید.