ظریف: بمب‌‌‌های هسته ای موجود در منطقه متعلق به اسرائیل و آمریکا هستند

ظریف: بمب های هسته ای موجود در منطقه متعلق به اسرائیل و آمریکا هستند

ظریف در روز جهانی مقابله با آزمایش هسته ای در توئیتر خود نوشت: بمب‌‌‌های هسته ای موجود در منطقه متعلق به اسرائیل و آمریکا هستند. اولی یک متجاوز و آن یکی، تنها استفاده کننده از تسلیحات اتمی‌است.

ظریف: بمب‌‌‌های هسته ای موجود در منطقه متعلق به اسرائیل و آمریکا هستند