شرط‌بندی چندین تنیسور گرنداسلم ویمبلدون

شرط‌بندی چندین تنیسور گرنداسلم ویمبلدون

چندین تنیسور گرنداسلم ویمبلدون مشکوک به شرط‌بندی هستند.

این نهاد گزارش‌های مستندی درباره شرط‌بندی برخی تنیسورهای شرکت کننده در تورنمنت ویمبلدون دریافت کرده است.

به گزارش تسنیم، یکی از موارد شرط‌بندی مربوط به بازی 2 نفره مرحله نخست بود که تیم مشکوک با پیروزی در ست اول دو ست دیگر را واگذار کرد. این بازی به دلیل تخلف‌های محرزی با هشدار چندین بنگاه شرط‌بندی قانونی مواجه شده بود. مورد دیگر نیز مربوط به حذف حریف یک تنیسور آلمانی بود.