شرایط و زمان تزریق دوز دوم واکسن خبرنگاران اعلام شد/ فهرست اسامی پایگاه‌ها

شرایط و زمان تزریق دوز دوم واکسن خبرنگاران اعلام شد

معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران، زمان و شرایط تزریق دوز دوم واکسن خبرنگاران را تشریح کرد.

دکتر حسن حسینی‌زاده معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران درباره زمان تزریق دوز دوم واکسن خبرنگاران گفت: ماه پیش هماهنگی‌هایی برای تزریق دوز اول واکسن به خبرنگاران صورت گرفت که با توجه به مدت‌زمانی که گذشته حالا زمان تزریق دوز دوم رسیده است.

او ادامه داد: خبرنگارانی که دوز اول را تزریق کرده و کارت واکسن اورژانس را دریافت کردند، می‌توانند با ارائه کارت از شنبه هفته آینده (۱۳ شهریور) در ١٧ پایگاهی که اورژانس به این منظور در نظر گرفته، مراجعه و دوز دوم واکسن خود را دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، معاون فنی و عملیاتی اورژانس تهران با بیان اینکه هماهنگی‌هایی هم برای تزریق واکسن به خبرنگاران در رسانه‌هایشان صورت گرفته است، گفت: هماهنگی‌هایی انجام شده تا برای تزریق دوز دوم واکسن خبرنگاران به رسانه‌هایشان مراجعه کنیم.

شرایط و زمان تزریق دوز دوم واکسن خبرنگاران اعلام شد/ فهرست اسامی پایگاه‌ها