شادی مسیح علینژاد از شهادت سردار سلیمانی!

شادی مسیح علینژاد از شهادت سردار سلیمانی ghasem soleimani, قاسم سلیمانی, شهادت, مسیح علینژاد

بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دشمنان قسم خورده ملت همچون مسیح علینژاد به شادی و خوشحالی پرداختند.

 

0258 ghasem soleimani, قاسم سلیمانی, شهادت, مسیح علینژادمنبع:دانشجو