سومین نوبت از وام ضروری بازنشستگان کشوری واریز شد

سومین نوبت از وام ضروری بازنشستگان کشوری واریز شد بازنشستگان, وام ضروری, صندوق بازنشستگی

معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری، از واریز نوبت سوم وام ۷ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به حساب ۲۵ هزار نفر خبر داد.

 

امین پور ذاکری در تشریح این خبر اظهار کرد: نوبت سوم وام ضروری ۷ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران واجد شرایط به حساب این عزیزان واریز شده است.

 

به گزارش مهر ،وی تصریح کرد: نوبت نخست وام ضروری ۲۲ آبان ماه و نوبت دوم نیز ۲ دی ماه امسال به حساب واجدین شرایط دریافت وام، واریز شده بود که نوبت سوم نیز با تأمین اعتبار واریز شد.