سه گزینه اصلی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور

سه گزینه اصلی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور

در حالی که وزرای دولت سیزدهم (به جز آموزش و پرورش) مشخص و مشغول به کار شده اند، چشم‌ها به سمت معاونت‌‌‌های رئیس جمهور است تا ترکیب یاران سید ابراهیم رئیسی در این پست‌ها هم مشخص شود.

یکی از مهم ترین معاونت ها، به ویژه برای رئیس جمهوری که حقوقدان است و چندین دهه بر مسند قضاوت و قاضی القضاتی بوده، معاونت حقوقی است؛ معاونتی که هنوز مشخص نیست چه کسی عهده دارش خواهد شد.

برای معاونت حقوقی، چندین نام مطرح است؛ مهم ترین گزینه دکتر علی بهادری جهرمی‌است، وکیل و حقوقدان جوانی که هم اکنون ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه را بر عهده دارد و از زمان انتصابش به این سمت، رویکردی تحولی را در این مرکز دنبال کرده است.

گزینه دوم، محمد دهقان است که هم اکنون عضو حقوقدان شورای نگهبان است و پیشتر، نماینده طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی‌بوده است.

اما گروهی نیز به رئیسی پیشنهاد ابقای لعیا جنیدی را داده اند تا دستکم یک زن در کابینه سیزدهم حضور داشته باشد؛ جنیدی معاون حقوقی دولت روحانی بود.

انتصاب هر کدام از این سه نفر، پیام‌‌‌های متفاوتی را در رویکرد حقوقی رئیس جمهور جدید مخابره خواهد کرد: سپردن معاونت حقوقی به بهادری جهرمی، می‌تواند نشانه تمایل رئیس جمهور به تحول در حوزه حقوقی باشد؛ برگزیدن دهقان، می‌تواند به ارتقاء روابط رئیسی و شورای نگهبان بعد از رویدادهای انتخابات اخیر تعبیر شود و ابقای جنیدی، رضایت رئیس جمهور از وضع موجود را می‌رساند.

حال باید دید سید ابراهیم رئیسی، کدام رویکرد را درباره یکی از مهم ترین معاونت‌‌‌های خود بر می‌گزیند؟

عصر ایران