سقوط 2 درصدی بورس آمریکا پس از حمله ایران

بورس آمریکا حمله ایران, عین الاسد آمریکا, بورس آمریکا

با گذشت دقایقی پس از انتشار خبر حمله ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق توسط آمریکا شاخص های بورس آمریکا منفی شد.

 

بر این اساس شاخص دو جونز 1.4 درصد, شاخص S&P 500 معادل 1.5 درصد ریزش کردند.

 

به گزارش فارس ،تا این لحظه شاخص نزدک بیشتر افت ارزش را داشته و 1.8 درصد منفی شده است.