سقوط یکی از کارکنان سفارت سوییس از برجی در کامرانیه

سقوط یکی از کارکنان سفارت سوییس

سخنگوی اورژانس کشور از سقوط و فوت یکی از کارکنان سفارت سوییس که ۵۲ سال داشته از برجی در کامرانیه خبر داد.

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در گفت وگو با ایلنا گفت: یک مورد حادثه سقوط فردی از طبقه ۱۸ یک برج در کامرانیه صبح امروز به سازمان اورژانس کشور اطلاع داده می شود.

وی با بیان اینکه اخبار حاکی از آن است که این فرد یکی از افرادی است که در سفارت سوییس کار می کند. ادامه داد: این فرد ۵۲ ساله بوده و متاسفانه به علت سقوط جان خود را از دست داده است.

به گفته سخنگوی اورژانس کشور اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.