سرقت استثنایی در چند ثانیه از جواهرفروشی (فیلم)

سرقت استثنایی در چند ثانیه از جواهرفروشی جواهرفروشی, سرقت

یک باند سرقت در لندن در اقدامی عجیب با خودرو وارد یک جواهرفروشی شدند که در مدت کوتاهی جواهرات را سرقت و از محل گریختند.