سرعت جابجایی توفان های جدید کندتر و مخرب تر است

27 35 بلایای طبیعی, توفان دوریان, گرمایش زمین, توفان

همزمان با پایان توفان مرگبار دوریان، دانشمندان هشدار می دهند توفان های آتی در جهان کندتر بوده و اثر تخریبی بیشتری خواهند داشت.

دانشمندان آمریکایی هشدار می‌دهند که گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی در سال‌های آینده باعث می‌شود سرعت حرکت و جابجایی توفان‌ها و گردبادها کاهش یابد و همین مساله به آنها فرصت بیشتری برای تخریب می‌دهد.

سرعت حرکت توفان دوریان در زمان تخریب شهرها و روستاهای باهاما به یک مایل در ساعت یا 1.6 کیلومتر در ساعت رسید که این سرعت پایین قرار است طی ماه ها و سال های آینده به یک امر متداول در میان همه توفان ها مبدل شده و با گرمایش بیشتر زمین این سرعت کمتر هم خواهد شد.

توفان هایی از این دست که به طور متوسط دو روز با شدت تخریبی فراوان عمل می کنند، به توفان های نوع پنج شهرت دارند که سرعت باد ناشی از آنها بیش از ۲۵۰ کیلومتر در ساعت است و هر چه سرعت جابجایی این باد کمتر باشد میزان خرابی ایجاد شده نیز بیشتر است.

پیش بینی می شود توفان های آتی با سرعتی بیش از ۳۰۰ کیلومتر و با سرعت جابجایی کم ایجاد شوند و رکورد سرعت توفان دوریان را که به ۲۹۷ کیلومتر در ساعت رسید، هم بشکنند. محققان می گویند گرمایش زمین باعث گرم تر شدن آب اقیانوس ها و به تبع آن بالا آمدن بیشتر آب دریاها و در نهایت شکل گیری سونامی های مهلک تری می شود که به خصوص به شهرها و روستاهای ساحلی به شدت آسیب می زند.