زندگی جوان عربستانی با حیوانات درنده و سمی!/فیلم

زندگی جوان عربستانی با حیوانات درنده و سمی!/فیلم

یک جوان عربستانی که علاقه زیادی به حیوانات وحشی دارد شماری از این حیوانات درنده و خطرناک را در خانه خود نگهداری می‌کند.

عبدالله الشمری اهل استان مرزهای شمالی عربستان است که حیواناتی نظیر شیر، گرگ، کفتار، مارهای سمی‌و عقرب دارد. او یکی از انگشتان دستش را نیز بر اثر گاز گرفتن کفتار از دست داده است.

وی که تخصص زیادی در زمینه نگهداری از حیوانات وحشی دارد می‌گوید آنها حیوانات خطرناکی هستند و قبل از برخورد با آنها باید خلق و خوی و روانشناسی حیوان را بدانید و بفهمید.

به گزارش فرارو،عبدالله بدترین حادثه ای که طی سالها نگهداری از حیوانات وحشی و سمی‌برایش پیش آمده را قطع شدن یک انگشت دستش عنوان کرد و گفت: حیوانات وحشی در زمان جفت گیری و غذا خوردن حالات متفاوتی دارند که باید مراقب بود.