زمزمه های آزاد شدن واردات خودرو در سال 1400 / شوک کاهش قیمت در راه است؟

زمزمه های آزاد شدن واردات خودرو در سال 1400 / شوک کاهش قیمت در راه است؟

علی جدی نماینده مجلس، آزادسازی واردات خودروهای خارجی را تنها راه نجات بازار در شرایط فعلی دانسته است.

علی جدی که نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس است، به خبرنگار ما گفته است که برای نجات بازار خودرو دو راهکار مدنظر است. یکی ورود بخش خصوصی و رقابت موثر با خودروسازهای دولتی و دیگری واردات خودروهای خارجی دستکم تا حدی که بتواند قیمتهای موجود در بازار را کاهش دهد.

از سال 1397 و با خروج آمریکا از برجام که باعث لغو همکاری های ایران با خودروسازان جهانی شد، تاکنون بازار خودروهای خارجی قفل شده و به همین دلیل قیمتها در بازار به گونه ای عجیب بالا رفته است.

در صورتی که در بودجه 1400 ردیف بودجه ای برای اخذ مالیات از واردات خودرو پیش بینی شود، به این معناست که بازار خود را با شوک کاهش قیمت روبرو خواهد شد.

واردات خودرو در سال آینده نه فقط قیمت خودروهای خارجی را کاهش می دهد، که خودروهای داخلی را نیز با افت قیمت روبرو خواهد کرد.

همین موضوع باعث شده است تا در سالهای اخیر مقاومتهایی جدی در برابر واردات خودروهای خارجی، حتی واردات خودروهای دست دوم شکل بگیرد و باید دید که طلسم واردات در سال آینده شکسته خواهد شد یا نه.

منبع: خبرفوری