رییس جمهور زمان آغاز سال تحصیلی جدید را اعلام کرد/فیلم

رییس جمهور زمان آغاز سال تحصیلی جدید را اعلام کرد/فیلم

رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: آغاز سال تحصیلی از 15 شهریور است.