ریشه تخلفات ساخت و ساز لواسان /از بالا سفارش می‌کنند جلوی تخلفات را نگیرید / قیمت ویلا در شهرک باستی ‌هیلز/فیلم

این روزها ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسان شدت بیشتری گرفته است تا جایی که رئیس قوه قضائیه گفت لواسان آغاز کار ماست و مسئله را رها نخواهیم کرد. این ویدئو را ببینید تا با ریشه تخلفات ساخت و ساز در لواسان آشنا شوید.