رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

به گزارش وزارت بهداشت، با کاهشی شدن روند ابتلا در بیشتر مناطق کشور، مراکز تمامی استان‌ها، به جز شهرهای اهواز، ایلام، بندرعباس و خرم‌آباد، از وضعیت قرمز خارج شده‌اند. اکنون ۴۶ شهرستان قرمز، ۲۶۳ شهرستان نارنجی و ۱۳۹ شهرستان زرد هستند. تعداد شهرستان‌های آبی همچنان صفر است.

رنگبندی کرونایی شهرستان‌های کشور ۱۴۰۰/۰۲/۱۸