رشد قیمت ۲۷ ارز در بازار بین بانکی

رشد قیمت ۲۷ ارز در بازار بین بانکی

نرخ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ۲۷ ارز با افزایش قیمت روبه رو شدند.

به گزارش میزان، نرخ ۴۶ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۹ ارز با روند نزولی، ۲۷ ارز با روند صعودی و ۱۰ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.