رد شایعات معافیت سربازان متاهل دارای فرزند/ به ازای هر فرزند تنها 3 ماه کسر خدمت

رد شایعات معافیت سربازان متاهل دارای فرزند/ به ازای هر فرزند تنها 3 ماه کسر خدمت

رئیس سازمان وظیفه عمومی‌ناجا شایعات مطرح شده در خصوص معافیت سربازان متاهل دارای فرزند را تکذیب کرد.

سردار تقی مهری درباره شایعات مطرح شده در خصوص معافیت سربازان متاهل دارای فرزند اظهار کرد: در قانون خدمت وظیفه عمومی‌هیچ نوع معافیتی برای مشمولان دارای سه فرزند در نظر گرفته نشده و تنها مشمولان متاهل می‌توانند به ازای هر فرزند از 3 ماه کسرخدمت بهره مند شوند.

منبع: ایسنا