رحمانی فضلی: ۲۴ فرآیند انتخابات الکترونیکی شده است

رحمانی فضلی: ۲۴ فرآیند انتخابات الکترونیکی شده است

وزیر کشور گفت: از ۲۵ فرآیند انتخابات ۲۴ مورد آن الکترونیکی شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در رابطه با آخرین وضعیت فرآیند الکترونیکی انتخابات اظهار داشت: از 25 فرآیند انتخابات 24 مورد آن الکترونیکی شده است.

به گزارش تسنیم،  وی در رابطه با وضعیت سراوان گفت: مشکلی نداریم. دو‌هفته پیش توضیحاتی در این زمینه داده شده و الان جو آنجا آرام است.