ربوده شدن ۳۰ دانشجو توسط مردان مسلح در شمال غرب نیجریه

ربوده شدن ۳۰ دانشجو توسط مردان مسلح در شمال غرب نیجریه

یکی از مقام‌های دولت نیجریه از ربوده شدن ۳۰ دانشجو توسط مردان مسلح در شمال غرب این کشور خبر دادند.

سخنگوی پلیس ایالتی کادونا در شمال غرب نیجریه اعلام کرد که این حمله به یک کالج جنگلداری در این ایالت رخ داد و در پی آن ۳۰ دانشجو ربوده شدند.

به گزارش ایلنا، این چهارمین آدم ربایی گسترده از سوی مردان مسلح از دسامبر ۲۰۲۰ در نیجریه محسوب می‌شود.

طی هفته‌های گذشته نیز ۲۷۹ دختر دانش آموز پس از آنکه توسط آدم‌ربایان در شمال غرب نیجریه ربوده شدند، آزاد شدند و ۲۷ پسر نوجوان نیز از مدرسه‌ای در ایالت نیجر واقع در شمال نیجریه ربوده شدند.