دو کشته در تصادف پراید با شتر

دو کشته در تصادف پراید با شتر

دو سرنشین خودرو در سر صحنه جان خود را از دست دادند و سرنشین دیگر به کمک نیروهای امداد و نجات به بیمارستان منتقل شد.

با برخورد یک دستگاه پراید به یک نفر شتر، در دو کیلومتری شهر ایوانکی، دو سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند.

قندالی رئیس آتشنشانی گرمسار گفت: با دریافت گزارش مبنی بر برخورد یک دستگاه پراید با یک نفر شتر، در دو کیلومتری شهر ایوان کی در جاده تهران به مشهد، نیروهای اتش نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش صداوسیما، قندالی گفت: این حادثه با برخورد یک دستگاه پراید با یک شتر که وارد جاده اصلی شده بود ، اتفاق افتاد که متاسفانه دو سرنشین خودرو در سر صحنه جان خود را از دست دادند و سرنشین دیگر به کمک نیروهای امداد و نجات به بیمارستان منتقل شد.

به گفته وی، حیوان شتر که وارد جاده اصلی شده بود نیز تلف شد.