دوهفته منتظر اجرای تعرفه پرستاری می‌مانیم/ توصیه به سازمان مدیریت

دوهفته منتظر اجرای تعرفه پرستاری می مانیم/ توصیه به سازمان مدیریت

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به بازگشت تعرفه پرستاری از شورای عالی بیمه، گفت: جامعه پرستاری تا دو هفته دیگر منتظر می‌ماند که سرنوشت این قانون تعیین تکلیف شود.
به گزارش مهر، محمد شریفی مقدم در جمع فعالین صنف پرستاری، به دفاع از عملکرد سازمان نظام پرستاری در دوره چهارم پرداخت و اظهارداشت: عملکرد سازمان، هیات مدیره‌ها و شورای عالی نظام پرستاری با دوره گذشته قابل مقایسه نیست.

وی با عنوان این مطلب که هیات مدیره‌ها عضو انتخابی پرستاران هستند، افزود: از همین رو، نمی‌توان با آن دسته از هیات مدیره‌‌‌های کم کار در عرصه‌‌‌های مختلف، برخورد کرد و انتظار می‌رود خود پرستاران از هیات مدیره ها، گزارش کار بخواهند.

شریفی مقدم در عین حال تاکید کرد: البته ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد سازمان نظام پرستاری راضی کننده نیست و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی در ادامه به برخی اقدامات سازمان نظام پرستاری در دوره چهارم اشاره کرد و افزود: شاید، پیگیری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، یکی از مهم ترین اقداماتی باشد که در این دوره صورت گرفته است. بطوریکه در آذر ۹۵، با تلاش‌‌‌های سازمان، تعرفه‌‌‌های پرستاری به کمیسیون اجتماعی دولت رفت که باید متذکر شوم، این کمیسیون از جایگاه بالایی در مجومه دولت برخوردار است و از همین جا، باید از دبیر این کمیسیون بخاطر همراهی با نمایندگان پرستاری، تشکر کرد.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به بهانه هایی که برای ارسال تعرفه‌‌‌های پرستاری از وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه مطرح بود، گفت: پافشاری‌ها و پیگیری‌‌‌های سازمان نظام پرستاری باعث شد تا بعد از سه سال، وزارت بهداشت این تعرفه‌ها را به دبیرخانه شورای عالی بیمه بفرستد.

شریفی مقدم با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه کشور بر اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: چند وقت قبل شنیدیم که پرونده این قانون را بسته اند، اما با تلاش هایی که صورت گرفت، توانستیم دوباره آن را به جریان بیاندازیم.

وی با عنوان این مطلب که بررسی تعرفه‌‌‌های پرستاری یک ماه قبل در نوبت طرح در شورای عالی بیمه بود، گفت: متاسفانه در آن جلسه نوبت بررسی تعرفه‌‌‌های پرستاری نرسید، اما در جلسه اخیر که چند روز قبل تشکیل شد، تعرفه‌‌‌های پرستاری مطرح و تصمیم گرفته شد برای کار کارشناسی بیشتر، دوباره به وزارت بهداشت باز گردد.

شریفی مقدم با بیان این مطلب که نمایندگان پرستاری از تمام ابزارها برای اجرایی شدن این قانون استفاده کرده اند، ادامه داد: بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تمامی‌مراحل اجرایی آن طی شده است.

وی گفت: سازمان نظام پرستاری سعی دارد از طریق کار کارشناسی و روش منطقی و دیپلماسی، مشکلات جامعه پرستاری را حل کند. از همین رو، تا دو هفته دیگر که جلسه بعدی شورای عالی بیمه تشکیل می‌شود، منتظر می‌مانیم که ببینیم چه تصمیمی‌گرفته می‌شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه تمام بهانه‌ها گرفته شده است، تصریح کرد: امیدواریم قانون تعرفه‌‌‌های پرستاری اجرایی شود، زیرا احساس می‌کنیم با جامعه پرستاری بازی می‌کنند.

شریفی مقدم در توضیح علت بازگشت قانون تعرفه پرستاری از شورای عالی بیمه، گفت: دوستان عنوان کرده اند اگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بار مالی برای بیمه‌ها نداشته باشد، آن را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: اگر قرار باشد تعرفه‌‌‌های پرستاری اجرایی نشود، خدمات سایر گروه‌‌‌های درمانی نیز نباید تعرفه داشته باشد و اگر قرار است تعرفه داشته باشند و بیمه‌ها نیز آنها را پوشش می‌دهند، تعرفه‌‌‌های پرستاری هم می‌بایست بیمه شوند.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: افزایش هزینه‌‌‌های بیمه ها، بخاطر عدم توازن در پرداخت‌ها در نظام سلامت است، بطوریکه کارانه یک ماه ۲۰ هزار پزشک هیات علمی‌چند برابر کارانه ۳۰۰ هزار پرسنل بهداشتی و درمانی است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که بار مالی اجرای تعرفه‌‌‌های پرستاری را قبل از فصل بودجه به وزارت بهداشت پیشنهاد داده ایم، گفت: ما پیشنهاد کردیم ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای تعرفه‌‌‌های پرستاری پیش بینی شود.

وی افزود: سعی ما این است که از راه‌‌‌های کم هزینه به اهداف جامعه پرستاری برسیم و از همین رو، تا دو هفته آینده که جلسه شورای عالی بیمه تشکیل می‌شود، منتظر می‌مانیم و امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بودجه اجرای تعرفه‌‌‌های پرستاری را پیش بینی کند و به انتظار ۱۰ ساله پرستاران پایان دهند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور، تاکید کرد: اگر در جلسه بعدی شورای عالی بیمه هم موضوع تعرفه‌‌‌های پرستاری به نتیجه ای نرسد، نمایندگان پرستاری موضوع را به خود جامعه پرستاری واگذار خواهند کرد.