“دورکاری” ادارات استان تهران تا پایان شهریور تمدید شد

"دورکاری" ادارات استان تهران تا پایان شهریور تمدید شد

انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: متاسفانه در کشور و به‌ویژه در استان تهران وضعیت پایدار نیست و میزان بستریها در استان 3100 و پس از سوم مرداد که روزانه کاهش موارد ابتلا و فوتی را شاهد بودیم، یک هفته ای است که بهبودیافتگان کمتر از افراد بستری در بیمارستان‌ها است.

وی تصرح کرد: اجرای طرح ترافیک به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد در حال حاضر 95 درصد از شهروندان استفاده از ماسک را رعایت می‌کنند اما فاصله‌گذاری در مترو خیلی اطمینان‌بخش نیست.

به گزارش تسنیم؛بندپی با اشاره به آموزش مجازی حضوری و بهره‌گیری از تلویزیون در مدارس پیگیری می‌شود، افزود: دورکاری ادارات استان تهران تا پایان شهریور تمدید شد.