دوام یک‌ماهه ویروس کرونا روی برخی سطوح

نتایج یک تحقیقات توسط سازمان ملی علوم استرالیا نشان می‌دهد که ویروس کرونا بر روی برخی سطوح تا یک ماه زنده می‌ماند و براین اساس تاکید برشستن دست‌ها و ضدعفونی کردن بسیار با اهمیت ارزیابی شده است.

براساس این تحقیقات که سازمان تحقیقات صنعتی و علمی مشترک‌المنافع (CSIRO) آن را منتشر کرده است، سازمان ملی علوم استرالیا گفته است که ویروس کرونا می‌تواند به صورت طولانی مدت روی سطوح صاف و سرد نظیر فولاد، شیشه و اسکناس‌های کاغذی باقی بماند.

طبق این تحقیقات، ویروس کرونا در شرایط آزمایشگاهی (بدون دخالت برخی عوامل مانند اشعه ماورای بنفش) می‌تواند تا سه ساعت در ذرات معلق در هوا باقی بماند.

همچنین میزان ماندگاری ویروس در دما‌های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است که طبق نتایج این تحقیقات، ویروس در دمای ۴۰ درجه سلسیوس می‌تواند تا حدود ۱۶ ساعت روی پنبه و ۲۴ تا ۴۸ ساعت روی شیشه، فولاد و کاغذ زنده بماند.

به گزارش دانشجو، زمانیکه دما را پایینتر و به حدود ۳۰ درجه رساندند مشخص شد که ویروس تا سه روز می‌تواند روی پنبه زنده بماند و روی اسکناس‌ها تا بیش از ۲۱ روز باقی بماند. در دمای ۲۰ درجه سلسیوس، ویروس روی اسکناس تا بیش از یک ماه قابلیت ماندگاری دارد.