در واکنش به اظهارات محمد یزدی: اهانت به مراجع اهانت به اسلام است

در واکنش به اظهارات محمد یزدی: اهانت به مراجع اهانت به اسلام است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به نامه محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضائیه در مورد مرجع تقلید آیت الله سیدموسی شیبری زنجانی واکنش نشان داد و کلامی از امام خمینی را در این باره یادآوری کرد.

در واکنش به اظهارات محمد یزدی: اهانت به مراجع اهانت به اسلام است