در ایران چند روستا وجود دارد؟

جلالی مدیر تقسیمات کشوری همزمان با هفته دولت در مراسم رونمایی از مرحله نخست کدگذاری تقسیمات کشوری که امروز با حضور وزیر کشور و با حضور ویدئو کنفرانسی استانداران برگزار شد،گفت: تقسیمات کشوری مهمترین بستر برای توانمند سازی مناطق محروم است و کدگذاری و تعیین نقاط جمعیتی و جغرافیایی کشور، برای اولین بار انجام می‌شود.

جلالی افزود: از ۲۱ شهرستان تازه تاسیس ۲۰ شهرستان در مناطق کویری و مرزی و نقطه استراتژیکی کشور تاسیس شده است که هم امنیت زاست و هم رفاه مردم را فراهم می‌کند.

مدیرکل تقسیمات کشوری افزود: طرح ملی کدگذاری آیینه‌ای از وضعیت کلی روستاهاست.

به گزارش دانشجو، وی ادامه داد: ۴۵ هزار و ۹۲۶ روستا داریم که این آمار تاکنون با این دقت تهیه نشده بود.