اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به بیان اظهاراتی در مورد برجام پرداخت.

نایف الحجرف گفت: ما آشکارا و قاطع درخصوص برنامه هسته‌ای ایران نظر خود را بیان کردیم؛ منطقه ما تقسیم شدنی نیست؛ بنابراین، هیچ توافقی در خصوص امنیت در منطقه بدون در نظر گرفتن نظر همه کشورها ممکن و شدنی نیست و ما رهبران اصلی در این خصوص هستیم.

به گزارش ایلنا، وی افزود: نگرانی‌های زیادی درخصوص توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ وجود دارد این توافق از ابتدا هم کاستی‌هایی داشت.