خداداد با سایپا به توافق نرسید

خداداد با سایپا به توافق نرسید

به گزارش بازتاب و به نقل از روابط عمومی‌شرکت فرهنگی ورزشی سایپا: در خصوص موضوع حضور آقای خداداد عزیزی در باشگاه سایپا به استحضار جامعه فوتبالی کشور و اصحاب محترم رسانه می‌رساند، جلسه ای با جناب آقای خداداد عزیزی، مرد پرافتخار و محبوب فوتبال ایران و مدیریت باشگاه سایپا آقای جیب کاشانی برگزار گردیده که به جمع بندی و تصمیم گیری نهایی منجر نگردید.

قطعا آقای خداداد عزیزی، یکی از مفاخر فوتبال ایران بوده و باشگاه سایپا نیز به دلیل اهمیت بالای موضوع آکادمی‌فوتبال خود به دنبال بهره مندی از شایستگی افراد توانمندی همچون آقای عزیزی است، بنابراین در صورت توافق نهایی و یا تصمیم گیری در این خصوص، جامعه فوتبالی و اصحاب رسانه را از طریق سایت رسمی‌این باشگاه مطلع خواهیم ساخت.