جزییات طرح معاوضه مسکن با زمین/ فیلم

جزییات طرح معاوضه مسکن با زمین

وزیر راه و شهرسازی: واحد‌های مسکونی طبق نرخ کارشناسی با توافق مالک برای کسانی که فاقد مسکن هستند و در سامانه ثبت‌نام کردند قرار می‌دهیم.