جزئیات بودجه حوزه سلامت/ رشد 15 درصدی بودجه دانشگاه‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به سهم درمان و بهداشت گفت: اعتبارات ما از محل مصارف عمومی دولت در سال ۹۸ بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۴۶ هزار و ششصد میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت در نشست خبری اظهار کرد: بررسی روند مخارج جاری حوزه سلامت نشان می‌دهد افزایش سلامت بر درآمد ناخالصی ملی روند نزولی داشته است و از ۹.۱ در سال ۹۴ به ۸.۷ در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است.

 

وی ادامه داد: مخارج انجام شده حوزه سلامت در سال ۹۶ به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد رسیده است که ۲.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرده است.

 

تقوی نژاد بیان کرد: میزان مشارکت بخش عمومی یا دولت در تامین هزینه‌های سلامت در سال ۹۶ به ۵۴.۴ درصد رسید و نسبت به سال ۹۰ حدود ۲۱ درصد رشد داشته است.

 

معاون توسعه و مدیریت برنامه ریزی وزارت بهداشت اظهار کرد: در سال ۹۶ تورم تک رقمی شده بود و در این سال سرانه حقیقی مخارج جاری سلامت به ۳۵۵ هزار تومان رسید که حدود ۸ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است و پرداخت از جیب بیماران به ۳۳ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

 

تقوی نژاد ادامه داد: طبق آخرین اطلاعات حساب‌های ملی سلامت در سال ۹۶ بررسی روند مخارج نشان می‌دهد که پس از افزایش مخارج سلامت از تولید ناخالصی ملی که با اجرای طرح تحول سلامت رخ داد، سهم مخارج جاری از تولید ناخالص ملی ۹.۱ درصد در سال ۹۴ به ۸.۷ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: در سال ۹۶ حجم تولید ناخالص داخلی تحت شرایط خاص افزایش پیدا کرد، اما کاهش ملایم را در مخارج سرمایه‌ای بیشتر شاهد هستیم و ۰.۳ درصد از تولید ناخالص ملی به ۰.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده که باید به ۰.۲۵ درصد تولید ناخالص ملی برسد.

 

وی افزود: اکنون روی حساب‌های ملی سال ۹۷ کار می‌کنیم که در نیمه نخست سال ۹۹ منتشر خواهد شد.

 

تقوی نژاد با اشاره به روند پیری جمعیت ایران اظهار کرد: تا سال ۱۴۱۵ حدود ۱۱ درصد جمعیت بالغ کشور را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند، این در حالی است که ۶ درصد جمعیت کشور در سال ۹۶ سالمند بودند و باید توجه داشت که در این صورت ۰.۵ تا یک درصد بودجه ناخالص ملی صرف هزینه‌های سلامت این گروه جمعیتی شود.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به سهم درمان و بهداشت گفت: بخش درمان ۶۲.۷ درصد، دارو و تجهیزات با ۱۸ درصد دارو تجهیزات پزشکی، سرپایی و ۵ درصد پیشگیری حساب‌های ملی سال ۹۶ را به خود اختصاص داده اند، اما با توجه به سیاست وزیر بهداشت یعنی تقدم پیشگیری بر درمان باید سیاستگذاری‌ها را تغییر دهیم.

 

تقوی نژاد بیان کرد: کمیته بازبینی هزینه سلامت تشکیل شده است و به منظور باز تعریف یارانه‌ها در حوزه سلامت، اصلاح نظام بیمه و منابع دریافتی برنامه ریزی می‌کند همچنین پیاده سازی نظام استحقاق سنجی در درمان و طراحی مشارکت عمومی و خصوصی و عملکرد بیمارستان به اصلاح نظام مالی کمک می‌کند.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت پرداخت در جیب بیماران در طی سال‌های طرح تحول روند کاهش داشته و از ۵۴ درصد به ۳۳ درصد رسیده است و امیدواریم روند آن به همین شکل کاهش داشته باشد.

 

تقوی نژاد به جزییات بودجه نظام سلامت در سال ۹۹ اظهار کرد: بودجه کل کشور رقمی حدود ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۴ درصد رشد داشته است که مصادف عمومی دانشگاه‌ها و ردیف‌های متمرکز به جز درآمد اختصاصی ۱۴ درصد رشد در نظر گرفته شده است.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: سهم نظام سلامت از درآمد ناخالص ملی ۹.۶ در سال ۹۹ شده که در سال ۹۸ رقم ۹.۱ درصد بوده است. اعتبارات ما از محل مصارف عمومی دولت در سال ۹۸ بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۴۶ هزار و ششصد میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

وی افزود: کل اعتبار بخش سلامت با درآمد‌های اختصاصی در سال ۹۸ حدود ۷۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در سال آینده به ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است و سهم نظام سلامت از ۴.۴ کل بودجه در سال ۹۸ به ۴.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

 

تقوی نژاد به ردیف‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد از اعتبارات عمومی دولت، ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد از محل درآمد‌های اختصاصی، ۵۲۰۰ میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها برای طرح تحول سلامت و ۳۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هدفمندی یارانه هاست که در مجموع ۱۵ درصد از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص پیدا می‌کند.

دیگران می خوانند:
خرید و فروش مسکن ملی ممنوع است

 

با بیان اینکه اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۹ هزار میلیارد تومان است، گفت: این بودجه ۱۵ درصد رشد داشته است و سهم ردیف‌های ستادی که به برنامه‌های بهداشت و درمان تخصیص پیدا می‌کند که به ۴ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان رسیده و ۹ درصد رشد داشته است.

 

تقوی نژاد گفت: ردیف‌های متمرکز آموزش عالی ۱۶۷ میلیارد در نظر گرفته شده که رشدی نداشتیم در پژوهش اعتبارات هزینه‌ای ۲۸۷ میلیارد تومان شده که ۴.۱ درصد رشد داشته و در مجموع اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی ۵۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ بوده است و در لایحه بودجه ۹۹ به ۶۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که با احتساب درآمد‌های اختصاصی است.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اظهار کرد: مجموع ردیف‌های متمرکز ما در هزینه اختصاصی و تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ با رشد ۵ درصد به ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

 

تقوی نژاد با بیان اینکه از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یک درصد به حوزه سلامت اختصاص پیدا می‌کند، گفت: انتظار ما این است که عین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به به حوزه سلامت تخصیص پیدا کند در سال ۹۸ از ۵۳۰۰ میلیارد تومان حدود ۱۳۰۰ میلیارد تاکنون دریافتی داشته ایم.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اظهار کرد: سال ۹۹ طبق برآورد‌های کارشناسی حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع یک درصد ارزش افزوده است که در بودجه ۹۹ پیش بینی شده، اما ما به ازای آن در حوزه سلامت ۷۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و گرچه این رقم رشد ۱۶ درصدی داشته است، اما امیدواریم تمام این اعتبار در اختیار حوزه سلامت قرار گیرد.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اظهار کرد: سال ۹۹ طبق برآورد‌های کارشناسی حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع یک درصد ارزش افزوده است که در بودجه ۹۹ پیش بینی شده، اما ما به ازای آن در حوزه سلامت ۷۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و گرچه این رقم رشد ۱۶ درصدی داشته است، اما امیدواریم تمام این اعتبار در اختیار حوزه سلامت قرار گیرد.

 

ردیف اعتبارات طرح تحول سلامت که در لایحه بودجه ۵۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده ۱۱ بسته خدماتی است که در سال ۹۹، ۲ بسته جدید به بسته‌های طرح تحول سلامت اضافه می‌شود که این ۲ بسته کمک به تربیت نیروی انسانی با ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار و بحث یارانه دارو، شیرخشک، واکسن، کیت و کیسه خون است که ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به خود اختصاص داده است و این یارانه کافی نیست، برخی بسته‌های طرح تحول سلامت مانند ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و حمایت از حضور پزشکان متخصصان مقیم با کاهش‌هایی مواجه شده است.

 

تقوی نژاد ادامه داد: ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در سال ۹۸ حدود ۱۸۸ میلیارد تومان اعتبار داشت، اما اعتبار آن در لایحه بودجه ۹۹ به ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که امیدواریم اصلاح شود. همچنین در حمایت از حضور متخصصان مقیم ۴۸۲ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۸ داشتیم که در لایحه بودجه ۹۹ به ۸۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و کاهش ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.

 

وی افزود: دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی، حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصصان مقیم در بیمارستان‌ها، اورژانس هوای، درمان ناباروری، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان و توانبخشی از جمله بسته‌های طرح تحول سلامت است که اجرای آن‌ها به بهترین نحو را دنبال می‌کنیم.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی وزارت بهداشت گفت: در سال ۹۸ اعتبارات هزینه‌ای ۴۳۴۵ میلیارد تومان بود که به ۴۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۰۵۷ میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

 

تقوی نژاد با اشاره به استخدام ۱۰ هزار نیرو و اعتبار مورد نیاز جذب آن‌ها گفت: یکی از نیاز‌های وزارت بهداشت در زمینه استخدام ۱۰ هزار نیروی جدید و ۲ هزار هیئت علمی است که اعتبار استخدامی آن‌ها باید تامین شود همچنین برای استقرار پرونده الکترونیک سلامت باید ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شود.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت افزود: در عین حال علی رغم برخی مخالفت‌ها حدود ۴۶ هزار دانشجو در مهر سال ۹۸ در وزارت بهداشت مازاد بر ظرفیت پذیرش شد که به ۱۶۴۵ میلیارد تومان در سال ۹۹ نیاز دارد که در لایحه بودجه این رقم پیش بینی نشده است همچنین تغذیه دانشجویان به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان به تغذیه اختصاص پیدا کرد و از سازمان برنامه و بودجه کشور تشکر می‌کنیم که به درخواست وزارت بهداشت ۱۵۰ میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها به تغذیه دانشجویان و امور رفاهی اختصاص دادند.

دیگران می خوانند:
آخرین آمار کرونا در ایران / ۶۱۹۱ بیمار و ۲۹۶ فوتی جدید

 

وی با بیان اینکه در حوادث شامل سیل و زلزله ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است، گفت: در سیل ابتدای سال بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت برای وزارت بهداشت به بار آمد که در نهایت وزارت کشور ۳۵۰ میلیارد تومان از خسارات را پذیرفت که تاکنون اختصاص نیافته است البته وعده ۱۰۰ میلیارد تومان را به ما داده اند که امیدواریم شاهد تخصیص آن باشیم.

 

تقوی نژاد با اشاره به اعتبارات واکسن‌های جدید گفت: در پروتکل‌های جدید واکسن حدود ۱۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم همچنین برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع ۲۸۰۰ میلیارد تومان و طرح هر خانه یک پایگاه سلامت ۲۰۰ میلیارد اعتبار نیاز است افزون بر این سالیانه هزار میلیارد تومان برای اتباع خارجی هزینه می‌کنیم که این رقم در بودجه دیده نمی‌شود همچنین در طب سنتی به ۱۶۰۰ میلیارد تومان و در بروز کردن تعرفه‌های پرستاری ۲۵۰۰ میلیارد اعتبار نیاز داریم.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به بودجه بیمه سلامت ادامه داد: سازمان بیمه سلامت برای اجرای تعهدات خود به ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ۱۳۵۰۰ میلیارد آن تامین شده است.

 

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی وزارت بهداشت گفت: ۱۸ پروژه بیمارستانی در قالب احداث و توسعه و تکمیل با ظرفیت ۲۳۴۲ تخت به بهره برداری رسیده است. همچنین ۱۱ کلینیک ویژه، ۸ بلوک زایمان با ۴۶ تخت، ۳۲ مرکز غربالگری سرطان با ظرفیت ۱۴۶ تخت تکمیل شد و به بهره برداری رسید، ۲۰ پروژه بهسازی و نوسازی تخت اورژانس با ۴۱۶ تخت و ۴۹۱ پروژه بهداشتی به بهره برداری رسیده است.

 

تقوی نژاد افزود: در میزان ارزیابی آسیب پذیری بیمارستان‌ها ۷۵ بیمارستان منتخب و ۱۰۰ مرکز بهداشتی ارزیابی را انجام دادند و ارزیابی کیفی ۲۰ بیمارستان و ۵۰ مرکز بهداشتی در ذیل طرح مقاوم سازی اجرا شده است.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به پویش ۲۰۵۰ که قرار است پروژه‌های بهداشتی و درمانی تا سال ۹۹ افتتاح شوند، گفت: تا پایان سال ۶۰ پروژه بیمارستانی با ۶ هزار و ۹۶۲ تحت بیمارستانی در قالب توسعه و احداث به بهره برداری می‌رسانیم همچنین ۶۲ پروژه بیمارستانی با ظرفیت ۷ هزار و ۶۲۴ تحت تا سال ۹۹ تکمیل خواهند شد و در عین حال از امروز تا پایان سال ۹۹، ۱۲۲ پروژه با ۱۴ هزار و ۷۰۰ تخت به بهره برداری خواهیم رساند.

 

وی افزود: ۳۹ پروژه کلینیک ویژه با زیربنای ۹۰ هزار و ۷۰۰ مترمربع تا اسفند سال جاری تکمیل می‌شود و ۳۴ پروژه کلینیک ویژه با زیربنای ۸۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع تا پایان سال ۹۹ بهره برداری می‌شود افزون بر این ۷ پروژه بلوک زایمان با ۷۳ تخت تا اسفند ۹۸ به بهره برداری می‌رسد و ۹ پروژه بلوک زایمان با ظرفیت ۱۷۳ تخت در سال ۹۹ تکمیل می‌کنیم همچنین ۱۷ پروژه مرکز بیماری خاص با ۱۱۸ تخت تا پایان اسفند ۹۷ بهره برداری می‌شود و ۱۱ پروژه مرکز بیماری خاص با ۶۰ تخت در سال ۹۹ تکمیل خواهد شد.

 

تقوی نژاد ادامه داد: ۴۵ پروژه بهسازی و توسعه اورژانس با ظرفیت هزار و ۱۷۳ تخت تا پایان سال و ۵۹ پروژه بازسازی و توسعه اورژانس بیمارستانی با ظرفیت هزار و ۱۱۹ طرح تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید.افزون بر این ۷۵۰ پروژه بهداشتی با زیربنای ۲۸۰ هزار متر مربع تا اسفند امسال به بهره برداری می‌رسد و ۲ هزار و ۳۹۸ پروژه بهداشتی هم در دست اجرا داریم که در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری خواهد رسید، همچنین طرح بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی موجود را در دست اجرا داریم و به منظور برنامه ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی سامانه برنامه ریزی و کنترل پروژه آنلاین در دستور کار معاونت توسعه قرار دارد.

 

به گزارش فارس ،وی در خصوص طرح راه اندازی شبکه توزیع رسمی و شناسنامه دار در حوزه تجهیزات پزشکی اظهار داشت: از ۳.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته در حوزه سلامت، حدود ۱.۲ آن به بحث تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می کند.، بنابراین بخش قابل توجهی است و باید تلاش کنیم که بخش عمده ای از این تجهیزات در داخل کشور تولید شود و نظارت کافی بر اصالت، قیمت و نحوه مصرف این تجهیزات صورت گیرد.

 

وی ادامه داد: موضوع شناسنامه دار شدن شرکت های پخش تجهیزات پزشکی و راه اندازی شبکه رسمی و نظام مند توزیع تجهیزات پزشکی در سراسر کشور، موضوعی است که قابل توجه است و طبیعتا هر طرحی که منجر به افزایش کارایی در حوزه تجهیزات پزشکی باشد، وزارت بهداشت از آن استقبال می کند.

 

تقوی نژاد تاکید کرد: برای راه اندازی شرکت های رسمی پخش تجهیزات پزشکی باید توجه داشت که اولا مبتنی بر نگرش تقویت تولید داخل باشد، ثانیا اینکه هزینه فرآیند توزیع را کاهش دهد و منجر به این شود که کالا ارزان تر به دست مصرف کننده برسد و ثالثا اینکه به ایجاد رانت و انحصار منجر نشود.