جزئیاتی شنیدنی درباره خورشید گرفتگی صبح امروز (فیلم)

جزئیاتی شنیدنی درباره خورشید گرفتگی صبح امروز (فیلم)

خورشیدگرفتگی امروز در ساعت ۸:۲۳ دقیقه به پایان رسید و خورشیدگرفتگی بعدی در یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ خواهد بود.