جریمه نقدی برای مسافرت‌های غیرضرور و نزدن ماسک

جریمه نقدی برای مسافرت‌های غیرضرور و نزدن ماسک

وی در ادامه افزود: همچنین پیشنهاد شده که اگر فردی هنگام مسافرت غیرضروری و به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها به کرونا مبتلا شد، هزینه درمان را پرداخت کند.

پیشنهاد شده تا برای اصناف و افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند، جریمه‌های نقدی تعیین شود.

به گزارش رکنا،این مساله افرادی که در سطح شهر از پوشش ماسک استفاده نمی‌کنند را نیز در بر می‌گیرد.